Codicil PDF Print E-mail

Helaas is de Stichting IBW in het verleden geconfronteerd met nabestaanden die niet wilden meewerken aan een Islamitsche begrafenis. Wij als stichting kunnen dan de wens niet uitvoeren om te begraven volgens de Islamitische codex. Wij willen de moslims erop wijzen dat juridisch gezien nabestaanden wensen van overledenen niet hoeven op te volgen mits er bewijs is dat de overleden persoon anders beslist heeft.

Wijzigen of herroepen van een testament moet weer via een nieuw testament. Wat een persoon ook kan, is zijn wens om volgens de Islamitische codex begraven te worden vastleggen in een codicil of testament. Maar ook hier geldt: als de erfgenamen dat codicil of dat testament niet uitvoeren, wordt het lastig om ze er aan te houden. Een belanghebbende zal dan de rechter moeten inschakelen om uitvoering van het testament af te dwingen.

De persoon kan ook een neutrale derde als executeur-testamentair inschakelen. De persoon kan een overeenkomst sluiten, waar zijn erfgenamen aan gebonden zijn. Dat is rechtsgeldig en blijft geldig.

Alle soorten verklaringen zijn wilsbeschikkingen. De wilsbeschikkingen zijn onder te verdelen naar kracht en bewijsbaarheid en wat je er mee kunt regelen. Een mondelinge verklaring is moeilijk bewijsbaar.

Wilsbeschikking is de verzamelterm en een testament is een speciaal soort wilsbeschikking. `Wilbeschikking` is juridisch elk soort beschikking van de wil.

Samenvatting;

Elke moslim kan een codicil schrijven: een zelf met de hand geschreven briefje met hun volledige naam en geboortedatum er in, waar hun handtekening onder moet staan en de datum. Je mag het niet typen; iemand anders mag het niet schrijven, dat moet de persoon in kwestie zelf doen.

In artikel 18 van de Wet op de lijkbezorging staat dat als de wens bekend is, moet die gevolgd worden, ook al staat die niet op papier. Maar op het moment dat er mogelijk twijfel is of nabestaanden niet willen meewerken aan een begrafenis volgens de Islamitische codex of die wens ter discussie zal stellen, is een codicil verstandig.

Het is ook verstandig om alle nabestaanden een fotocopie van het codicil te geven, zodat nabestaanden bekend zijn met uw wens. Verwacht u problemen met de uitvoer van uw wil, een testament weegt zwaarder dan een codicil.

Het enige dat voor de Wet en voor de rechter telt, is de wens van de overledene.
Wij sporen moslims aan een eigen codicil in te vullen en te ondertekenen.
Bij twijfel of tegenwerking van naasten, is het handgeschreven codicil een rechtsgeldige wilsbeschikking.


Indien de moslim  wenst om Islamitisch te worden begraven wordt verzocht om dit codicil af te drukken en vervolgens
•        1. de tekst hieronder met de eigen hand over te schrijven.
•        2. de tekst te ondertekenen.
•        3. van dagtekening te voorzien en verspreiden onder eigen netwerk.


Tekst:
"Ik laat na tenzij ik later uitdrukkelijk anders bepaal, dat na mijn dood, met mij volgens de Islamitische  godsdienstcodex  zal worden gehandeld."
Uw schrift:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.
Plaats en datum, Naam en voornaam (in blokletters):
................................, ................., ................................................
.......................
Handtekening,
....................