Voorschriften PDF Print E-mail
De hieronder genoemde voorschriften dienen zo goed mogelijk in acht genomen te worden wanneer men komt te overlijden.


Als de moslim overlijdt dan is degene die erbij is verplicht om een aantal zaken te doen:


1.  De ogen van de overledene  sluiten. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft de ogen van Abie Salamah (moge Allah tevreden met hem zijn) gesloten en zei: ”De ontnomen ziel wordt door het oog gevolgd.” (Overgeleverd door Moesliem)


2.  De gewrichten van de overledene masseren zodat deze niet stijf worden. En daarnaast iets op zijn buik leggen zodat deze niet uitzet.


3.  Een kleed over zijn lichaam heen trekken die zijn hele lichaam bedekt. ‘A-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) werd bedekt met een gestreept kleed toen hij overleed.” (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem)


4.  De overledene snel klaar maken en het gebed verrichten. Vervolgens moet men hem begraven. De  profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Wees snel met Al-djanaazah gebed.” (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem).


5. De overledene begraven in het land waar hij overleden is. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft op de dag van Oeh’oed  bevolen dat de doden begraven worden op hun ligplaats. Dus op de plaatsen waar ze zijn gedood en mogen daarom niet verplaatst worden. (Overgeleverd door Ahloe s-soenan, en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Ah’kaam Al-djanaa-iez (blz 14))