Rouw PDF Print E-mail
Rouwen om de overledene
De geleerden zijn het erover eens dat rouwen om de overledenen is toegestaan. Hiermee bedoelen ze dat bijvoorbeeld het huilen op een normale manier mag (huilen is een rahma), maar niet dat hun gehuil van verre gehoord kan worden.

De Profeet (saw) zei dat Allah heeft gezegd: ‘Je wordt niet bestrafd voor het huilen of voor als je hart bedroefd is. (Hij wees op zijn tong en zei:) Hierover kan God genadig zijn of je straffen.’ (Boekharie)

De Profeet (saw) heeft ook gehuild toen zijn zoon Ibrahiem kwam te overlijden. Hij zei: “De ogen tranen, het hart is bedroefd, maar de tong zegt alleen wat God pleziert.”

Het is niet toegestaan om jezelf af te vragen waarom de persoon overleden is of waarom God hem heeft weggenomen. De Profeet (saw) zei na het overlijden van Ibrahiem: ‘We zijn bedroefd over je heengaan.’

Niyaha (huilen met harde geluiden) is een zonde
‘Umar werd vermoord in de moskee. Het was donker tijdens de gebedstijd en de man kwam binnen en ging op de 1e rij staan; niemand zag hem. Hij stak ‘Umar met een mes neer. ‘Umar overleed niet direct maar verloor zijn bewustzijn. Toen de metgezellen zagen dat hij neergestoken was begonnen ze met luide stemmen te praten en te huilen. Toen ‘Umar bijkwam zei hij: ‘Hebben jullie niet gehoord dat de Profeet heeft gezegd dat je niet hard moet huilen? Daarmee wordt de overledene gepijnigd.’

Alles wat we doen heeft relatie tot de overledene: als we slechte of goede dingen doen, wordt dit overgebracht naar de overledene.

Aboe Hoeraira verhaalt dat de Profeet (saw) heeft gezegd: ‘Jullie daden (van de nabestaanden)  worden overgebracht naar de overledene.’

De daden van de Oemmah worden overgebracht naar de Profeet in zijn graf. De overledenen doen een du’ah voor ons: ‘Oh Allah, laat onze familie niet overlijden totdat U hen heeft geleid zoals U ons heeft geleid.’

Niyaha is een aspect van de djaahiliyah en de Profeet heeft dit verboden.

De Profeet (saw) heeft gezegd: ‘Er zijn 4 dingen van de djaahiliyah die een deel van mijn Oemmah niet los zal kunnen laten;

  1. trost zijn op je afkomst
  2. Laster, leugens vertellen over een onschuldig persoon
  3. het aanbidden van sterren (het gebruiken van de sterren voor tijdsaanduiding of voor het wijzen van de weg is wel toegestaan, zie Soera Baqara : 188)
  4. niyaha’
De Profeet (saw) heeft gezegd (om  ons et waarschuwen); ‘degene die Niyaha doet, en geen berouw toont voor zijn/haar dood, zal op de Dag des Oordeels opstaan met zwarte kleding, Qitraan (stinkende zwarte olie) en met bulten (een soort huidziekte).’

(Ahmed, Moeslim)

3. Ihdad; rouwen
Er zijn vastgestelde periodes en gebruiken voor het rouwen om de overledene. Een vrouw heeft een rouwperiode van 4 maanden en 10 dagen wanneer haar echtgenoot komt te overlijden en maximaal 3 dagen wanneer een ander familielid overlijdt.

Dit is gebaseerd op een hadith die zegt: ‘Een vrouw mag niet meer dan 3 dagen rouwen, behalve wanneer het haar man betreft, dan is de rouwperiode 4 maanden en 10 dagen.’

(de 6 hadithboeken)

De Profeet heeft over de rouwperiode gezegd: ‘Draag geen mooie kleding maar draag kleren uit Jemen (in die tijd waren dat simpele kleren), draag geen parfum en gebruik geen Henna of bijzondere haardracht.’

Het is ook logisch dat je je in een rouwperiode niet bezig houdt met uiterlijke zaken.

Het is Soennah dat andere mensen voor de familie van de overledene zorgen door bijvoorbeeld eten te brengen, omdat de familie bezig is met rouwen. Dit is gebaseerd op de volgende overlevering:

Jafar, Zaid en Abdullah –zij waren vaandeldragers- waren overleden in het slagveld (de Profeet had dit van tevoren voorspeld). Toen de Profeet hoorde dat Jafar was overleden, beval de Profeet een metgezel om een bord met eten te brengen omdat de familie ‘druk’ was (met rouwen).’

Het maken en brengen van eten is een goede daad; op deze manier kan je de pijn van de familie een beetje verlichten. En goede daden brengen je dichter tot God.

Voorbereiden op de dood

De geleerden zijn het erover eens dat het goed is om van tevoren het kleed waarin je wordt begraven te kopen, of misschien je graf, omdat dit betekent dat je een goede intentie hebt en dat je over de dood nadenkt.

Een vrouwelijk metgezel had een kledingstuk gemaakt en dit als geschenk aan de Profeet (saas) gegeven. De Profeet heeft dit geschenk aangetrokken. Een man zag dit en vroeg aan de Profeet of hij dit mocht hebben. De Profeet die nooit nee zei als iemand hem iets vroeg) gaf de man het kledingstuk. De mensen die dit gezien hadden keurden af dat hij de Profeet om zijn geschenk vroeg en zeiden dit tegen de man. De man zei: ‘Ik heb het niet gevraagd om het aan te doen maar om erin begraven te worden.’ (Boekharie)

De man wilde het kledingstuk hebben omdat de Profeet (saas) het heeft gedragen en er dus zegeningen in zitten. Zijn intentie was dus goed.

Het wensen van de dood in Medina en Mekka
Hafsa, de dochter van ‘Umar, hoorde haar vader de volgende du’ah zeggen:

‘O Allah, lat mij sterven in de strijd en laat mij overlijden in het land van de Profeet.’

Hafsa vroeg hem hoe Allah zo’n du’ah zou kunnen verhoren. Hij antwoordde; ‘Allah kan deze du’ah verhoren.’ (Boekhari)

Deze du’ah is gebaseerd op de overlevering van de Profeet (saas); ‘Wie komt te overlijden in 1 van de 2 heilige steden, zal op de Dag des Oordeels veilig opstaan.’ (Boehaiqi en Tabarani)

Beloning voor degene wiens kind is overleden

De Profeet (saas) heeft gezegd: ‘De Moslims waarvan 3 kinderen voor de puberteit overlijden, zal het Paradijs binnengaan door de Genade van Allah.’ (Moeslim, Boekharie)

De vrouwen hadden de Profeet (saas) gevraagd hen te onderwijzen. Hij zei; ‘Als 3 kinderen komen te overlijden, is dat voor de moeder een afscheiding tussen haar en de Hel en zal Hij haar het Paradijs schenken.’ Een vrouw vroeg of dit ook zo was als er 2 kinderen overleden waren en de Profeet antwoordde positief. (Boekharie en Moeslim)


Les 3 van Sheikh Muhammed al Aqil, Moskee Hijra, Leiden 27-07-04