Het Gebed PDF Print E-mail
Het Gebed:
Er zijn twee soorten verplichtingen;
  • Fard Kifaja: als er een groep mensen mee hebben gedaan dan vervalt de verplichting voor de rest van de Ummah. Bijv. het gebed voor een overledene. (Je krijgt hier beloning voor)
  • Fard Elhajn: dit is verplicht, zoals het vasten in de Ramadan, bidden, etc.
Het Djanazah gebed is Fard Kifija, je bent niet verplicht om aanwezig te zijn bij het gebed van de overledene, je krijgt hier wel veel beloningen voor.
De Profeet (vzmh) zei: “Voor degene die deelneemt aan het gebed van een overledene, is de beloning evenveel waar als de berg van de Oehoed.” Wanneer je deelneemt aan de begrafenis, dan is je beloning 2 keer zoveel waard als de berg Oehoed.
Voor het Djanazah gebed gelden dezelfde regels als voor het reguliere gebed als het gaat om: de intentie, reiniging, Qiblah en kleding. Als een van deze aspecten van de voorbereiding van het gebed ontbreekt dan is het gebed niet geldig.
Het is fard dat men de intentie heeft om te bidden voor de overleden vrouw of man en Soerah Fatiha leest tijdens het Djanazah gebed. Het gebed gebeurt staande, de overledene ligt voor de Imam.

De Imam roept Takbier (Allahu Akbar), vervolgens reciteert men het volgende:
1)††††† Takbier: Soerat al-Fatiha in jezelf reciteren.
2)††††† Takbier: Profeet (vzmh) groeten. “Allahoema sali ala Nabiena Mohammadien wa ala ali Moehammadien kama salat ala ………”
De tekst is het zelfde als bij de tasjahoed van het gebed.
3)†††† Takbier: Smeekbede voor de overledene doen; hiervoor zijn er speciale smeekbeden. Je kunt voor hem om vergeving, rahma etc. vragen.
4)†††† Takbier: Smeekbede voor iedereen doen.
Tot slot beŽindig je het gebed d.m.v. de Tasleem.

Les 6 van Sheikh Muhammed Al Aqil, Moskee Hijra, Leiden 09-10-04