Al Djanaza PDF Print E-mail
bismillah
 

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle


Al-djanaazah gebed

·        Het wassen van de overledene
·        Het wikkelen van de overledene in een wit kleed
·        Al-djanaazah gebed verrichten
·        Het dragen en begraven van de overledene 
·         De condoleances


Herziend door zijn eminentie de geleerde: Abdellah Ibn Abderrah’maan Al-Djiebreen (moge Allah de Verhevene hem beschermen).

handtekening

Al-djanaazah gebed

Het is voor de moslim een must om zich voor te bereiden op de dood, door het verrichten van veel goede daden en het vermijden van verboden zaken, en dat de dood aanwezig is in zijn gedachten. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Houd de vernietiger van lusten (dood) veel in gedachten.” (Overgeleverd door Tiermiedie en goed gewalificeerd door Al-Albaanie in de irwaa-e (682))
Als de moslim overlijdt dan is degene die erbij is verplicht om een aantal zaken te doen:
1.      De ogen van de overledene  sluiten. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft de ogen van Abie Salamah (moge Allah tevreden met hem zijn) gesloten en zei: ”De ontnomen ziel wordt door het oog gevolgd.” (Overgeleverd door Moesliem)
2.      De gewrichten van de overledene masseren zodat deze niet stijf worden. En daarnaast iets op zijn buik leggen zodat deze niet uitzet.
3.      Een kleed over zijn lichaam heen trekken die zijn hele lichaam bedekt. ‘A-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) werd bedekt met een gestreept kleed toen hij overleed.” (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem)
4.      De overledene snel klaar maken en het gebed verrichten. Vervolgens moet men hem begraven. De  profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Wees snel met Al-djanaazah gebed.” (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem).
5.    De overledene begraven in het land waar hij overleden is. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft op de dag van Oeh’oed  bevolen dat de doden begraven worden op hun ligplaats. Dus op de plaatsen waar ze zijn gedood en mogen daarom niet verplaatst worden. (Overgeleverd door Ahloe s-soenan, en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Ah’kaam Al-djanaa-iez (blz 14))


Het wassen van de overledene

Het wassen, in een wit kleed wikkelen, het d-janaazahgebed verrichten en begraven van de overledene is een “fard kifayah” , , (als een paar moslims dit doen dan vervalt de plicht en daad hiervan voor de anderen).
Wanneer de overledene een man is dan geniet degene die de overledene hierom heeft gevraagd voorrang op het wassen van de overledene. Daarna zijn vader, omdat hij veel meer medelijden en kennis heeft dan de zoon. Dus de zoon na zijn vader. Tenslotte de naaste bloedverwante beginnend bij de dichtstbijzijnde.
Is de overledene een vrouw dan dient zij te worden gewassen door degene (vrouw) die zij hierom heeft gevraagd. Vervolgens door haar moeder en daarna door haar dochter, of een bloedverwante beginnend bij de dichtstbijzijnde.
Het is de echtgenoot  toegestaan om zijn vrouw te wassen. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft tegen ‘A-ieshaha (moge Allah tevreden met haar zijn) gezegd: “Het zal je niet schaden wanneer jij eerder overlijdt en ik je was.” (Overgeleverd door Ah’mad), zie de kwalificatie van deze hadith in het boekje: “het wassen en in een kleed wikkelen van de overledene” van de Sheikh Moustafa Al-‘adawi (blz 46). Het is de vrouw toegestaan om haar overleden echtgenoot te wassen, omdat Aboe Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) zijn vrouw heeft gevraagd om hem te wassen na zijn overlijden. (Uitgebracht door Abdoerrazzaaq in de Moesannaf (nr 6117))
Ook is het zowel  de vrouw als de man toegestaan om iemand jonger dan 7 jaar te wassen. Het maakt in dit geval niet uit of het een  jongen of een meisje is, omdat zijn of haar naaktheid geen verbod kent.
Wanneer een man overlijdt tussen vrouwen of een vrouw tussen mannen dan wordt de overledene niet gewassen. De overleden ondergaat een andere behandeling, namelijk de Tayammoem. Deze behandeling wordt als volgt uitgevoerd: één van de aanwezigen slaat met zijn handen op de aarde en vervolgens strijkt hij hiermee over het gezicht en handen van de overledene.
Het is een moslim niet toegestaan om een ongelovige te wassen of te begraven, omdat Allah (de Almachtige en Verhevene) in de heilige Qor-aan zegt: “En bid voor geen enkele hunner die sterft, noch sta bij zijn graf.” (Hoofdstuk At-tawbah 84).Omdat het bidden voor een ongelovige overledene verboden is, dan is het vanzelfsprekend dat handelingen die meer inspanning dan het gebed vergen, niet toegestaan.


Het is volgens de Soennah, toegestaan om tijdens het wassen van de overledene zijn ‘‘awrah [1] te bedekken en dan te ontdoen van zijn kleding, en te schuilen zodat mensen hem niet kunnen zien, omdat hij misschien in een onaangename/gehate situatie verkeert. Zie afbeelding 1Daarna verheft hij zijn hoofd totdat hij zich in een zitpositie bevindt. Vervolgens moet hij over zijn buik wrijven zodanig dat de ontlasting dat er nog in zit eruit komt. Tijdens deze handeling dient hij veel water te gebruiken zodat alles wat eruit komt wegvloeit. Zie afbeelding 2En dan wikkelt degene die de wassing verricht een doek of een handschoen om zijn hand heen en vervolgens wast hij de schaamstreek van de overledene zonder hiernaar te kijken of aan te raken zonder afscheiding. Dit geldt voor mensen die ouders dan 7 jaar zijn.
Zie afbeelding 3.

Dan[AL1]  zegt degene die hem wast: “bismi lahi rahami rahim.” Vervolgens verricht hij voor de overledene de kleine wassing zoals hij dit voor zijn gebed doet. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft tegen de vrouwen die zijn dochter zainab (moge Allah tevreden met haar zijn) wasten gezegd: “Begin met alle handelingen aan haar  rechterkant en dan met  de plekken van de kleine wassing”. (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem). Echter het water mag niet in de neus of in de mond komen. De “ghaasil” (degene die deze wassing verricht) doet een vochtige doek om zijn vingers heen en plaatst deze vochtige doek tussen zijn  lippen en maakt vervolgens zijn tanden schoon. Daarna stopt hij een deel van de vochtig gemaaakte doek  in zijn neusgaten en maakt hij deze schoon. Het is aanbevolen om de baard  van de overleden te wassen met lotusbladenschuim en de rest hiervan voor de rest van zijn lichaam.            
Zie afbeelding 4 en 5

Daarna wast hij de rechterkant van de voorkant van het lichaam zoals te zien is in afbeelding 6. En dan wast hij de rechterachterkant van het lichaam zoals te zien is in afbeelding 7
Dit doet hij ook met de linkerkant. Deze handelingen dient hij drie keer te herhalen. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft in de voorgaande hadith gezegd: “was haar drie keer.” Elke keer wrijft  hij over de buik van de overledene als daardoor iets uit zijn geslachtsdelen komt dan dient hij dit schoon te maken.  De ghasil mag  meer dan drie keer de overledene wassen. Indien nodig is het zelfs toegestaan de zevende keer te overschrijden.


Het is volgens de Soennah toegestaan om in de laatste wassing kampfer [1] te gebruiken. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft ook in de voorgaande hadith gezegd: “Doe in de laatste keer kampfer.” Zie afbeelding 8                  Tevens is het toegestaan om de overledene met koud water te wassen tenzij degene die de overdelene wast, warm water nodig heeft. In dit geval  omdat het lichaam van de overledene vuil is. Ook mag hij zeep gebruiken om het vuil te verwijderen. Tijdens deze handeling mag hij het lichaam niet te hard boenen zodat zijn huid  geschaad wordt. En daarnaast is toegestaan de tanden schoon te maken met een tandenflosser.
Ook is het aanbevolen om de snor en de te lange nagels van de overledene te knippen. Echter het okselhaar en schaamhaar mogen niet worden geknipt.
Het is niet aanbevolen om het haar van de overledene te kammen, omdat het kan uitvallen. Bij de vrouw is het toegestaan om drie vlechten te maken en het achter haar rug te hangen.
Nadat de overledene is gewassen is het toegestaan hem te drogen.
Als uit de overledene nog wat urine of ontlasting komt na zeven keer te zijn gewassen dan dient men de openingen met watten te verstoppen. En dan dienen de door de urine of ontlasting vuil gemaakte lichamsdelen te worden gewassen. Daarna wordt bij hem de kleine wassing gedaan.
Mocht  er nog urine of ontlasting uit hem komen nadat hij in zijn kleed is gewikkeld dan hoeft hij niet opnieuw gewassen te worden. Dit zou dan te veel moeite en tijd kosten.
Als iemand tijdens de ihraam [1] overlijdt dan dient de overledene gewassen te worden met water en “sidr” zoals eerder aan de orde is gekomen. Is de overledene een man is dan mag hij niet worden geparfumeerd en zijn hoofd mag niet  worden  bedekt. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft over degene die tijdens “ih’raam” overlijdt gezegd: “Parfumeer hem niet.” En hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft ook gezegd: “Bedek zijn hoofd niet, want hij wordt op de Dag des Oordeels wakker met “talbiyah” [2] (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem).
De martelaar in de oorlog wordt niet gewasssen, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) het bevel had gegeven om de martelaren van de Oeh’oed-veldslag te begraven in hun kleding en hen niet te wassen. (Overgeleverd door Boekhaarie)
De martelaar wordt in zijn kleding begraven waarin hij is overleden nadat zijn wapen en zijn riemen daarvan worden verwijderd.
Voor de martelaar wordt geen djanaazah gebed verricht. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft  geen gebed verricht voor de lichamen van de martelaren bij de Oeh’oed-veldslag. (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem).
Een embryo van vier maanden oud en dat tijdens een miskraam overlijdt dient te worden gewassen. Ook moet voor hem Al-djanaazah gebed worden verricht en een naam worden gegeven. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “De schepping van ieder van jullie vindt plaats in de buik van de moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een levenskiem, daarna is hij even lang een klonter, daarna is hij even lang een klompje vlees; dan wordt er een engel naar hem gestuurd die hem de levensadem inblaast.” (Overgeleverd door Moesliem)
Deze hadith is dus van toepassing op een emryo dat vier maanden of ouder is. Is het embryo jonger dan vier maanden dan is het gewoon een stukje vlees dat dient te worden begraven op een willekeurige plek zonder wassing of gebed.
De overledene waarbij het niet mogelijk is om hem te wassen, omdat er geen water is;  het lichaam niet heel is of verbrand is, voor hem dient men “tayamoum” te verrichten. Men slaat zijn handen op aarde en strijkt daarmee over zijn gezicht en handen.
Degene die de overledene wast, mag bepaalde zaken die hij ziet op het lichaam van de overledene ziet die niet goed zijn, zoals een soort duisternis op het gezicht van de overledene, of gruwelijke plekken op zijn lichaam en dergelijke niet doorvertellen. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Wie een moslim wast en niets hierover doorvertelt. Allah zal hem veertig keer vergeven.” (Overgeleverd door Al-h’aakiem en authentiek gekwalificeerd door Al-Albaanie in ‘Ah’kaam Al-Djanaa-iez, blz. 51)

Het wikkelen van de overledene in een wit kleed

Het is een plicht om de overledene te wikkelen in een kleed. De koopsom hiervan dient van zijn geld betaald te worden. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft over degene die overleden is tijdens ih’raam gezegd: “Wikkel hem in zijn twee stukken kleed. ” (Overgeleverd door Moesliem)
De som waarvan dit kleed wordt gekocht gaat vóór het aflossen van zijn schulden, testament of erfgoed.
Als hij de som van het kleed niet heeft dan dient degene die  de plicht heeft op zijn onderhoud dit te doen. Dit zijn zijn directe familieleden en zijn verwanten, zoals zijn vader, opa, zoon, kleinzoon. Indien zij de som ook niet hebben dan dient dit in een islamitische staat door “het huis van het geld” betaald te worden.  Indien dit ook niet kan dan dient één van de welvarende moslims dit te betalen die hiervan afweet.
De eis van  de “kafan” (dodenkleed) van de overledene is dat het een kleed moet zijn welke zijn gehele lichaam bedekt.

Het is toegestaan om de man in drie witte kleden te wikkelen, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zelf in drie stukken witte kleden is gewikkeld. (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem)
De kleed dient [AL1] geparfumeerd te worden met “bokhoor” [1], dan worden deze op elkaar gelegd, en er wordt daartussen “h’anoet” gedaan. [2]
zie afb 9, de overledene wordt dan hierop op zijn rug gelegd zoals te zien is op afb 10, dan worden watten tussen zijn billen zodat er geen  onaangename geur uit hem komt. Het is toegestaan om een soort doek met watten erop te gebruiken, zoals te zien is op afb 9 om de schaamstreek van de overledene te wikkelen.
Het is toegestaan om “h’anoet”, in de  neusgaten, oren en op de lippen en plekken waarop hij Soedjoed deed. Mocht zijn gehele lichaam worden geparfumeerd dat is dit geen problem, omdat de metgezellen van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit ook deden.Vervolgens wordt het rechter gedeelte van het kleed over zijn rechterkant gedaan zoals op afbeelding  11 te zien is. De andere helft op zijn linkerkant zoals te zien is op afbeelding 12. Hetzelfde wordt met het tweede en derde uitgevoerd. Daarna wordt de doek dat zijn ‘awrah bedekte eruit gehaald zoals te zien is op afbeelding 12. En dan worden er knopen gemaakt in het dodenkleed en deze mogen er zeven zijn zoals te zien is op afbeelding 15.  Het doel van de knopen is dat  het geheel niet los komt te zitten. De uiteinden van het dodenkleed zowel aan de voeten en aan  het hood worden ook van een knoop  voorzien. Zie afbeelding 14
De knopen worden in het graf los gemaakt. Als het aantal knopen minder zijn dan zeven zijn dan is dat geen probleem, omdat de knopen als doel het vastmaken van de “kafan” hebben.
Het is zowel toegestaan om de overledene te wikkelen in een kleed als een  gewaad. De beste manier is de bovenbeschreven wijze. Dus met een kleed.
De “kafan” van de vrouw bestaat uit vijf kleden. De  izaar bedekt het onderlichaam, de  khimar bedekt het hoofd. De qamis (dit is een kledingstuk maar open aan de  zijkanten) en twee stukken kleed bedekken het gehele lichaam.

Al-djanaazah gebed verrichten
Al-djanaazah gebed is een fard kifayah. Dus het is voldoende als een paar moslims dit verrichten. Het is volgens de Soennah toegestaan dat de imaam bij het hoofd van de man staat zoals te zien is op afb 16. In geval van een vrouw staat de imaam ter hoogte van het middel van de vrouw zoals te zien is op afbeelding 17. Deze handeling wordt uitgevoerd, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit heeft gedaan (Overgeleverd door Aboe Daawoed en authentiek gekwalificeerd door Al-Albaanie in “Ah’kaam Al-djanaa-iez”, blz. 109)

Het is Soennah  dat de imaam voorop gaat maar als er gebrek is aan ruimte dan mogen sommige mensen aan zijn linker en rechterkant komen  staan.

De imaam zegt vier keer de takbeer (Allahoe Akbar) hardop tijdens Al-djanaazah gebed. Na de eerste takbeer leest men het eerste hoofdstuk uit de Qor-aan, namelijk Al-Faatiha in stilte. Na  de tweede takbeerah zegt men het tweede gedeelte van de tasha-hhoed in silte op. Men zegt dan het volgende: “Allaahoema Salie ‘ala Moeh’ammadien wa ‘ala aalie Moeh’ammadien kamaa sallayta ‘ala Ibraahiema wa ‘ala aalie Ibraahiem. Wa baariek ‘ala Moeh’ammadien wa ‘ala aalie Moeh’ammadien kamaa baarakta ‘ala Moeh’ammadien wa ‘alaa aalie Moeh’ammadien, iennaka h’amiedoen madjied”
[1].
.

Na de derde takbeerah verricht men een smeekbeden voor de overledene. In stilte zegt men dan wat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ook heeft gezegd, namelijk:

“Allaahoemma ghfier lahoe warh’amhoe wa ‘aafiehie wa’foe ‘anhoe, wa akriem noezoelahoe, wa wassie’ moedkhalahoe waghsielhoe bielmaa-ie watthaldjie walbarad, wa naqqiehie miena al-khaataayaa kamaa naqqayta atthawba al-abyada miena addanas, wa abdielhoe daaran khayran mien daarieh, wa ahlan khayran mien ahlieh, wa zawdjan khayran mien zawdjieh, wa adkhielhoe al-djannata wa a’iedh-hoe mien ‘adhaabie al-qabr, [wa ‘adhaabie annaar]”.[2]  (Overgeleverd door Moesliem)
Een baby dat overlijdt tijdens een miskraam en  ouder is dan vier maanden dient men Allah’s vergeving en barmhartigheid voor zijn ouders te vragen. De profeet  (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Voor een kind dat overlijdt tijdens een miskraam wordt Al-djanaazah gebed verricht en voor zijn ouders vergeving en barmhartigheid gevraagd.” (Overgeleverd door Aboe Dawoed en authentiek gekwalificeerd door Al-Albaanie in Ah’kaam Al-djanaa-iez, blz. 80).

Tenslotte, na de vierde takbeerah dient men even stil te zijn en vervolgens verricht men ter afsluiting van Al-djanaazah gebed de taslim. Men kan dit op twee manieren doen. De eerste wijze is om aan de rechterkant maar één keer de taslim uit te voeren, omdat de  profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit heeft gedaan. (Overgeleverd door Al-h’aakiem, de keten van overleveraars van deze hadith is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in “Ah’kaam Al-djanaa-iez”, blz. 129).

De tweede manier is om zowel aan de rechterkant  als aan de linkerkant de taslim te verrichten. (Bron: Ah’kaam Al-djanaa-iez van Al-Albaanie, blz. 127)

Het is volgens de Soennah toegestaan om de handen te heffen bij elke takbeerah, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit ook heeft gedaan. (Overgeleverd door Ad-daaraqotnie. De keten van overleveraars van deze hadith is goed gekwalificeerd door Sheikh ibn baaz zoals in zijn fatawa vermeld staan, 148/13).

Degene die te laat aankomt en een paar takberaat van de imaam heeft gemist, dient de imaam in zijn verdere handelingen te volgen. Bijvoorbeeld als men al begonnen is met Al-djanaazah gebed en de imaam heeft de derde takbeerah gedaan, dan moet men een smeekbede verrichten voor de overledene en na de vierde takbeer van de imaam verricht  men ook de takbeer en leest men soerat Al-Fatiha op.  Vervolgens zegt men dan een andere takbeerah en reciteert het tweede gedeelte van tasha-hhoed op. Dit kan alleen als het mogelijk is voordat de overledene wordt weggedragen. Men hoeft de gemiste takbeeraat niet in te halen en mag tasliem doen na de imaam.
Wie het al- janazah gebed heeft gemist heeft de mogelijkheid om te bidden bij het graf. Zie afbeelding 18.
De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem)  heeft dit ook gedaan (Overgelever door Boekhaarie en Moesliem)


Het is toegestaan om Al-djanaazah gebed te verrichten voor iemand die in een ander land is overleden als het daar niet wordt verricht.

De moslims verrichten Al-djanaazah gebed voor iemand die zichzelf doodt en mensen die tot roversbendes behoren en criminelen, met uitzondering van de leider en geleerden van een land zodat het een voorbeeld wordt voor anderen.

Al-djanaazah gebed mag in de moskee verricht worden, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit heeft gedaan. (Overgeleverd door Moesliem).

Het is Soennah indien een speciale plaats hiervoor wordt gemaakt buiten de moskee Al-djanaazah gebed te verrichten, zodat het niet vuil wordt. En ook is het toegestaan om deze plek dichtbij de begraafplaats te kiezen zodanig dat het makkelijk wordt om de overledene  te begraven.Het dragen en begraven  van de overledeneHet is toegestaan om de overledene  op schouders te dragen aan vier uiteinden van het lichaam zoals te zien is op afbeelding 19

Het is volgens de Soennah om snel te lopen met de overledene, maar niet al te snel, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Maak vaart met de overledene.”
Het is voor  de mensen toegestaan om voor, achter, links of rechts van de overledene te lopen. Dit is allemaal overgeleverd in de Soennah van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) (Bron: Ah’kaam Al-Djanaa-iez” van Al- Albaanie, blz.73).
Het is afkeuringswaardig voor iemand die met de begrafenisstoet gaat, te zitten voordat de overledene wordt neergelegd, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit niet goed vond.
Het is afkeuringswaardig om de overledene te begraven in drie tijden. Overgeleverd door ‘Oqbah Ibn ‘Aamier (moge Allah tevreden met hem zijn), hij zei: “ Drie tijden beval de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) om niet erin te bidden of onze doden te begraven, namelijk  als de zon opkomt  totdat het hoog is,  als de zon loodrecht ( in de middag) staat totdat het afwijkt van die stand en als de zon bijna ondergaat totdat het helemaal onder is.” (Overgeleverd door Moesliem)
Het is toegestaan om de overledene ‘s nachts of overdag te begraven zoals dit het beste uitkomt met uitzondering van de voorgaande drie tijden.
Het is volgens de Soennah om het graf van een vrouw te bedekken als zij erin wordt gelegd, omdat dit haar bescherming van haar lichaam, [AL1] biedt.


Het is volgens de Soennah om de overledene in zijn graf te leggen aan de kant waar zijn voeten terecht komen om  zo geleidelijk erin gelegd te worden. Zie afbeelding 20Indien dit niet mogelijk is dan wordt de overledene in het graf gelegd in de richting van de qibla. Zie afbeelding 21Een lahd is beter dan een shoq. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “De lahd is voor ons en de shoq is voor anderen”

In geval van een lahd is dat voor de overledene een gat dat wordt gegraven in zijn graf aan de kant van de qibla zoals te zien is op afbeelding 22. En in geval van een shoq is dat er een gat wordt gegraven in het midden van het graf waarin de overledene in komt te liggen. Zie afbeelding 23


 

Het is volgens de Soennah toegestaan om het graf diep te maken om te voorkomen dat de overledene door wilde dieren eruit gehaald word en tevens zijn geur er niet uitkomt.

Het is volgens de soennah, voor degene die een overledene in zijn graf legt te zeggen: “Bismillah wa ‘ala soennatie rasoeliellaah.” Betekenis: “In de naam van Allah en volgens de soennah van de boodschapper van Allah”. (Overgeleverd door Aboe Dawoed en authentiek gekwalificeerd door Al-Albaanie in Ah’kaam Al-djanaa-iez, blz. 152)


Het is volgens de Soennah om de overledene in zijn graf te leggen op zijn rechterzijde naar alqibla zoals in afbeelding  24, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “De ka’baa is jullie qibla levend en dood.” (Overgeleverd door Al-bayhaqie en goede gekwalificeerd door Al- Albaanie in Al-irwaa-e, 690). Onder zijn hoofd legt men geen kussen van steen, omdat dit niet bevestigd is, en zijn gezicht wordt niet ontkleed tenzij de overledene is overleden tijdens ih’raam zoals eerder aan de orde is gekomen.
En dan wordt de opening van lahd gedicht grote stenen[AL1] . De ruimte tussen de stenen wordt met klei gevuld.Het is volgens de Soennah toegestaan als men klaar is met het leggen van de overledene in zijn graf dat elke aanwezige drie keer een handvol aarde erin gooit, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit gedaan heeft. (Overgeleverd door Ibn Maadjah en is authentiek gekwalificeerd door Al-Albaanie in Ah’kaam Al-djanaa-iez,  blz. 153).

Zie afbeelding 25Het is volgens de Soennah om het graf een handlengte te verhogen zodat men weet dat het om een graf gaat en dat het niet geschonden mag worden. De vorm van het graf moet gelijk aan het uiterlijk van de rug van de [AL1] kameel zijn. Zie afbeelding 26 
Dit is tevens de vorm van het graf van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem). (Overgeleverd door Boekhaarie)

Op het graf worden er kiezelsteentjes gelegd zoals dat gedaan is bij het graf van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem. (Overgeleverd door Aboe Daawoed). Het graf wordt hiermee gekenmerkt zodat het niet wordt geschonden. Het is Soennah om water op de gelegde kiezelstenen te strooien. (Hierover zijn er verschillende authentieke ahadith bekend, zie Al-irwaae, 206/3). 
Ook wordt er een steen bij zijn hoofd gezet met als doel herkend te worden. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft bij het graf van ‘Oethmaan ibnoe Mad’oen (moge Allah tevreden met hem zijn) een steen gelegd. (Overgeleverd door Aboe Daawoed en is authentiek gekwalificeerd door Al-Albaanie in Ah’kaam Al-djanaa-iez, blz. 155)
Het gebruiken van cement en mooie grafstenen voor het graf is verboden. Het bouwen, schrijven, zitten, lopen of leunen op het graf is ook  verboden, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit heeft verboden gesteld. (Overgeleverd door Moesliem)
Het is niet aanbevolen om twee of meer mensen in een graf te leggen tenzij dit echt noodzakelijk is. Doet een situatie zich voor dat er veel doden zijn en weinig mensen zijn om hen te begraven, zoals met de martelaren van de veldslag van Oeh’oed, dan is het toegestaan. Echter dient er tussen de overledenen een scheiding van aarde te zijn.
Het is volgens de Soennah aanbevolen om voedsel te zenden naar de familie van de overledene. Toen Dja’far Ibn Abie Taalieb overleed heeft de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gezegd: “Voedt de familie van Dja’far, want ze hebben iets wat ze bezig houdt.” (Overgeleverd door Aboe Dawoed en is authentiek gekwalificeerd door Al-Albaanie in Ah’kaam Al-djanaa-iez, blz. 167)
Het is de familie van de overledene afkeuringswaardig om voedsel te maken voor mensen, omdat de metgezellen van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) hebben gezegd: “We ondervonden het voorbereiden van eten en zitten om deze te nuttigen met de familieleden van de overledene iets wat behoorde tot an-nieyyah’h [1]” (overgeleverd door Ah’mad, en is authentiek gekwalificeerd door Al-Albaanie in Ah’kaam Al-djanaa-iez, blz. 167).
Het is de mannen volgens de Soennah toegestaan om graven te bezoeken, om smeekbeden te doen voor hen en erbij stil te staan zoals in afbeelding  26 te zien is. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Ik heb jullie verboden om graven te bezoeken, bezoek het nu want het laat jullie het einde gedenken.” (Overgeleverd door Moesliem)
Voor vrouwen is het echter verboden om de graven te bezoeken, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) graven bezoeksters vervloekte. (Goede hadith en is overgeleverd door Ahloe s-soennan.
De reden hiervoor is dat vrouwen sommige dingen niet kunnen weerstaan, en daardoor verboden zaken verrichten. Voorbeelden hiervan zijn het slaan op wangen, schreeuwen, het verscheuren van kleding en dergelijke.  Deze en andere zaken, kunnen een bron van in verzoeking raken veroorzaken op een plek die eigenlijk ons doet denken aan het einde van het leven en aan hiernamaals.
Degene die een begraafplaats bezoekt dient het volgende zeggen: “Assalamoe ‘alaikoem dara qawmien moe-e-mienien, wa ienna insha-a llaahoe biekoem laah’ieqoen.” (Overgeleverd door Moesliem).
Betekenis: Vrede zij met de gelovige bewoners van deze huizen, en bij de Wil van Allah, zullen wij jullie volgen”.
Een moslim moet oppassen voor het verheerlijken van de graven, zegening zoeken bij graven[AL1]  of het strijken daarop, omdat dit de instrumenten zijn die kunnen leiden tot shirk [2].

Condoleance
Het is volgens de Soennah toegestaan om de familie van de overledene te condoleren door te zeggen: “ienna liellaahie maa akhada, wa lahoe maa a’thaa wa koelloe shay-ien ‘iendahoe bie adjalien moesammaa faltasbier wal-tah’tasieb” [3]. (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem)

En als men  zegt: “A’dhama llaahoe adjrak, wa ah’sana ‘azaa-ak wa ghafara liemayyietiek” [4] dan is het is het ook toegestaan.
Het is toegestaan om te huilen om de overledene zonder te overdrijven, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gehuild heeft toen zijn zoon Ibraahiem overleed. [5](Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem)
Het huilen mag echter niet gepaard  gaan met geschreeuw  of het uitspreken van kwalijke woorden.
Het is degene die getroffen wordt door het overlijden van iemand toegestaan om te rouwen. Bijvoorbeeld het laten van de handel en gaan wandelen of iets dergelijks uit rouw mag slechts drie dagen duren.
Alleen de vrouw van de overledene dient vier maanden en tien dagen te rouwen als ze niet zwanger is, als dit wel het geval is dan dient zij te rouwen totdat ze bevalt. Zowel het jammeren als het schreeuwen om  de overledene is verboden. Omdat dit een teken is dat hij tegen het lot is.
Het is ook verboden om je kleren te scheuren, op je wangen te slaan, het trekken aan je haar e.d, omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Degene die zijn wangen en boezem slaat en woorden roept (van de pre-islamitische periode die tegen de islaam ingaan), behoort niet tot ons.” (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem). 

 
[1] De kleding die men tijdens de pelgrimtocht (hadj of ‘Oemrah) draagt.
[2] Het roepen van labbayka llahoemma labbayk, d.w.z.  “O Allah ik kom Uw oproep na.

[1]  Een soort welbekende parfum waarvan zijn geur de insecten weert.
Het is een plicht om de overledene te wikkelen in een kleed. De koopsom hiervan dient van zijn geld betaald te worden. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft over degene die overleden is tijdens ih’raam gezegd: “Wikkel hem in zijn twee stukken kleed. ” (Overgeleverd door Moesliem)De som waarvan dit kleed wordt gekocht gaat vóór het aflossen van zijn schulden, testament of erfgoed.Als hij de som van het kleed niet heeft dan dient degene die  de plicht heeft op zijn onderhoud dit te doen. Dit zijn zijn directe familieleden en zijn verwanten, zoals zijn vader, opa, zoon, kleinzoon. Indien zij de som ook niet hebben dan dient dit in een islamitische staat door “het huis van het geld” betaald te worden.  Indien dit ook niet kan dan dient één van de welvarende moslims dit te betalen die hiervan afweet.De eis van  de “kafan” (dodenkleed) van de overledene is dat het een kleed moet zijn welke zijn gehele lichaam bedekt.[1] An-niyaah’ah is het gejank met hoge stemmen en het vervloeken van de toestand waarin men verkeerd.
[2] Het toekennen van deelgenoten aan Allah de Verheven en Almachtige.
[3] Waarlijk, Allah neemt wat van Hem is en wat hij geeft is van Hem en voor alles heeft Hij een tijd bestemd. Heb geduld en vetrouw op Allah.
[4] Moge Allah uw beloning vergroten en uw sterfgeval vergemakkelijken en uw overledene vergeven.
[5] Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de boodschapper van Allah  bij zijn zoontje Ibraahime, dat op sterven lag kwam, en dat de ogen van de boosdchapper van Allah zich met tranen vulden. Abdoerrahman Ibn ‘Awf zei tegen hem:“zelfs jij (huilt), O boodschapper van Allah? Hij zei:”O zoon van ‘Awf, dit komt voort uit genade. Hij huilde weer en zei: ”Het oog vergiet tranen en het hart kent verdriet, maar wij spreken slechts wat onze Heer behaagt. Voorwaar het afscheid van jou, O Ibraahiem is verdriet voor ons.

 [AL1]Wat betekent dit?

 [AL1]Wat is dit?

 [AL1]Vijgen of Vijgenbladeren?
Het is volgens de Soennah toegestaan om de familie van de overledene te condoleren door te zeggen: “ienna liellaahie maa akhada, wa lahoe maa a’thaa wa koelloe shay-ien ‘iendahoe bie adjalien moesammaa faltasbier wal-tah’tasieb” . (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem)
  [AL1]Wat betekent sitr?

[1] “O Allah begunstig Mohammed en zijn vrouwen en nakomelingen zoals U de familieleden van Ibrahiem begunstigde. En zegen Mohammed en zijn vrouwen en nakomelingen zoals U de familieleden van Ibrahiem zegende, Voorwaar U bent Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig”.

[2] O Allah, vergeef hem, schenk uw genade op hem, geef hem kracht en aanvaard zijn vergiffenis. Geef hem een voortreffelijke eindbestemming en maak zijn ingang naar (het graf) wijd, reinig hem met water, sneeuw en hagel en zuiver hem van zijn zonden zoals witte kleding gezuiverd worden van vlekken. Geef hem een betere onderkomen dan dat hij heeft gekend en een betere familie dan dat hij heeft gekend en een betere partner dan zijn partner op aarde. Neem hem op in het paradijs en bescherm hem tegen de bestraffing van het graf [en tegen bestraffing van de Hellevuur].
[1] Een sort wierook.
[2] Een soort parfum bedoeld voor overledenen.

 [AL1]Welke relatie heeft dit woord en deze zin tot datgene wat hiervoor genoemd is op blz 12?


 [AL1]Praten we hier over een klein kind dat jonger dan 7 jaar is. Of de overledene is 7 jaar jonger dan degene die hem wast.[1] De lichaamsdelen van de mannen en de vrouwen die niet getoond mogen worden. Welke lichaamsdelen zijn, wordt bepaald door wie er naar wie kijkt.

.. ..
.. .. .. .. ..
.. .. ..
.. .. ..